Φαίνεται πώς το Facebook κατάλαβε επιτέλους πόσο σημαντικές είναι οι σελίδες για όσους ασχολούνται με το Facebook αποφάσισε να αυξήσει τις δυνατότητες που δίνει στους διαχειριστές τους.

Σημαντικότερη αλλαγή ήταν βέβαια οι διάφοροι ρόλοι και δικαιώματα που έχουν πλέον όσοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτές. Παράλληλα όμως καθιέρωσε και τον προγραμματισμό στις δημοσιεύσεις τους.

Πλέον η εμφάνιση μιας ανάρτησης μπορεί να γίνει και σε μεταγενέστερη φάση και όχι απαραίτητα την στιγμή που γίνεται η δημοσίευση της. Μάλιστα ο χρονικός ορίζοντας που δίνει η υπηρεσία φτάνει τους 6 μήνες.

Μάλιστα αν κάποιος θέλει να κάνει περισσότερες από μία αναρτήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους χρονικό κενό τουλάχιστον 15 λεπτών. Όλοι οι χρόνοι και οι ώρες των δημοσιεύσεων θα αναφέρονται στην τοπική ώρα του διαχειριστή κάθε σελίδας.

Πηγή: proho.gr
TAGS