Η hellas online ξεκινά πρώτη την εμπορική διάθεση ολοκληρωμένων υπηρεσιών cloud. Το hol cloud είναι μια νέα, πρωτοποριακή «ομπρέλα» υπηρεσιών που βασίζεται στη σύζευξη της πληροφορικής με τις τηλεπικοινωνίες με στόχο να αποτελέσει τη βάση για μια πιο αποτελεσματική επιχείρηση.

Με το hol cloud, οι επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα να μισθώνουν πόρους υποδομής και υπολογιστικής ισχύος για να εξυπηρετούν τις ΙΤ ανάγκες τους, πληρώνοντας μόνο για τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται και χρησιμοποιούν.

Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις  διασφαλίζουν τη συνολική τους κάλυψη, τόσο για τις  υπηρεσίες πληροφορικής όσο και για τα τηλεπικοινωνιακά τους κυκλώματα πρόσβασης, από έναν και μόνον πάροχο με μία ενιαία σύμβαση υποστήριξης η οποία τους διασφαλίζει τη μέγιστη ποιότητα υπηρεσιών.

Το hol cloud χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής και έχει σχεδιαστεί βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων αρχιτεκτονικής με έμφαση στην ενισχυμένη ασφάλεια, στην διασφάλιση της ταχύτητας των υπηρεσιών, στην παροχή ενιαίας διαχειριστικής πλατφόρμας (hol cloud management platform) που εξασφαλίζει πλήρη έλεγχο και δυνατότητα  παραμετροποίησης των επιλεγμένων υπηρεσιών και στην επεκτασιμότητα υποδομών.

Η αρχιτεκτονική των υπηρεσιών βασίζεται στις υποδομές κορυφαίων συνεργατών, όπως η Cisco, η VMware και η NetApp και η πρόσβαση στις hol cloud υπηρεσίες γίνεται μέσω του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών της hellas online.

Συγκεκριμένα, η hol cloud υποδομή είναι σχεδιασμένη βάσει των κανονισμών της Αρχής Διασφάλισης του Απόρρητου των Επικοινωνιών και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , με γνώμονα τη συμμόρφωση στο Ελληνικό Δίκαιο και με εφαρμογή όλων των διαδικαστικών και τεχνικών δικλείδων ασφαλείας που προτείνονται από την ENISA (European Network and Information Security Agency) και το CSA (Cloud Security Alliance).

Με τις υπηρεσίες hol cloud, οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων τους τόσο σε επίπεδο φυσικής πρόσβασης όσο και σε επίπεδο δικτύου, λογισμικού και αποθήκευσης (πιστοποίηση ISO27001), δεδομένου ότι η φύλαξη όλων των εταιρικών δεδομένων γίνεται στο σύγχρονο και τεχνολογικά άρτιο, ιδιόκτητο Data Center που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Η hellas online είναι η μόνη που παρέχει υπηρεσίες cloud σε συνδυασμό με τις αξιόπιστες λύσεις διασύνδεσης, μέσω του εκτεταμένου ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών (Internet/MPLS-VPN), διασφαλίζοντας έτσι εγγυημένο end-to-end service level agreement (SLA) για τη λύση συνολικά.

Οι τρείς αρχικές υπηρεσίες hol cloud που καλύπτονται με end-2-end SLA είναι:

1. hol virtual cloud server (VCS): δυνατότητα παραμετροποίησης από ένα virtual cloud server έως και ολόκληρες «φάρμες» μεVCSs, μέσα στις οποίες τα μηχανήματα επικοινωνούν όπως στο εσωτερικό δίκτυο LAN μιας επιχείρησης.

2. hol cloud storage: επεκτάσιμη και οικονομική λύση για την ασφαλή αποθήκευση και την online διαχείριση των αρχείων της επιχείρησης από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε, με δυνατότητες collaboration και sharing.

3. hol cloud backup: που βασίζεται σε παγκοσμίου εμβέλειας disk to disk backup πλατφόρμα η οποία αποτελεί την ιδανική εταιρική backup λύση στο σύννεφο.