Με κύριο συμπέρασμα ότι «ο δρόμος της ανάκαμψης είναι ψηφιακός», ακόμα και υπό τις παρούσες συνθήκες ύφεσης στην αγορά, ολοκληρώθηκε το 7ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ με τίτλο «Ψηφιακές Επενδύσεις για την Ανταγωνιστικότητα και την Ανάκαμψη». Προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο, αντικείμενο της φετινής συζήτησης αποτέλεσε η αναπτυξιακή διάσταση των ευρυζωνικών επενδύσεων και της ψηφιακής οικονομίας.

Περισσότερα από 500 στελέχη από την αγορά τηλεπικοινωνιών και ραδιοτηλεοπτικών μέσων, καθώς και εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εθνικές ρυθμιστικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς επεσήμαναν τη δυναμική που διατηρεί ο κλάδος, καθώς και την ανάγκη εφαρμογής μίας Εθνικής Ευρυζωνικής Στρατηγικής, σύμφωνα με τις επιταγές του «Ψηφιακού Θεματολογίου 2020» και με κύριο στόχο την «ευρυζωνικότητα παντού και για όλους».

Βασικά θέματα συζήτησης ήταν οι προϋποθέσεις και δυνατότητες για επενδύσεις σε δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς, η ευρωπαϊκή εμπειρία και εθνικές ρυθμιστικές στρατηγικές, η πορεία των αγορών σταθερής και κινητής ευρυζωνικότητας, η ψηφιακή τηλεόραση, καθώς και οι πολιτικές αξιοποίησης του ραδιοφάσματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ενότητα για το πλαίσιο και τα μοντέλα επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διαδικτυακή οικονομία, τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας.

TAGS