Πάνω στην ώρα για τις καλοκαιρινές διακοπές ενεργοποιείται ο νέος κανονισμός που έχει εγκρίνει από τον Μάιο του 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις χρεώσεις περιαγωγής. Από την 1η Ιουλίου 2012, το κόστος χρήσης κινητών τηλεφώνων, smartphone και tablet μειώθηκε αισθητά για όσους ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τον νέο  κανονισμό, αποκτούν άνω όριο οι χρεώσεις για την χρήση μετάδοσης δεδομένων σε περιαγωγή. Μέχρι την 1η Ιουλίου 2012, δεν υπήρχε ανώτατο όριο στις χρεώσεις περιαγωγής.

Το ανώτατο όριο για τη χρήση υπηρεσιών δεδομένων ανέρχεται από την 1η Ιουλίου 2012 σε 70 λεπτά του ευρώ ανά megabyte.  Ως το 2013 θα μειωθεί σταδιακά στα 45 λεπτά και στα 20 λεπτά από την 1η Ιουλίου 2014.

Τέλος στους φουσκωμένους λογαριασμούς

Από την 1η Ιουλίου 2012, οι καταναλωτές θα λαμβάνουν ένα προειδοποιητικό μήνυμα όταν ο μηνιαίος λογαριασμός τους πλησιάζει το ποσό των 50 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), εφόσον το ξένο δίκτυο είναι συμβατό.

Οι ανώτατες χρεώσεις για την περιαγωγή (roaming)

Οι ανώτατες τιμές λιανικής (κόστος για καταναλωτές) χωρίς ΦΠΑ που ισχύουν από την 1η Ιουλίου είναι οι ακόλουθες:

Δεδομένα (ανά megabyte): 70 λεπτά (από την 1η Ιουλίου 2013 στα 45 λεπτά και από την 1η Ιουλίου 2014 στα 20 λεπτά)

Εξερχόμενες κλήσεις (ανά λεπτό): 29 λεπτά (πριν την 1η Ιουλίου η χρέωση ήταν 35 λεπτά ανά λεπτό) και στα 24 λεπτά από την 1η Ιουλίου 2012 και ακόμα χαμηλότερα στα 19 λεπτά από την 1η Ιουλίου 2014.

Εισερχόμενες κλήσεις (ανά λεπτό) στα 8 λεπτά από την 1η Ιουλίου από 11 λεπτά σήμερα. Η χρέωση για τις εισερχόμενες κλήσεις θα μιεωθεί στα 7 λεπτά την 1η Ιουλίου 2013 και θα πέσει στα 5 λεπτά από την 1η Ιουλίου 2014.

Το SMS (ανά SMS) χρεωνόταν 11 λεπτά και από την 1η Ιουλίου 2012 χρεώνεται 9 λεπτά (στα 8 λεπτά το 2013 και στα 6 λεπτά το 2014)

Περιαγωγή από διαφορετικό πάροχο

Στο μέλλον, οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να αγοράζουν υπηρεσίες περιαγωγής από διαφορετικές επιχειρήσεις-παρόχους και θα διευκολύνουν το άνοιγμα της αγοράς σε νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να τονωθεί ο ανταγωνισμός και να μειωθούν οι τιμές.

Ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει μέτρα για την τόνωση του ανταγωνισμού. Από την 1η Ιουλίου 2014, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν, εφόσον το επιθυμούν, ξεχωριστά και από διαφορετικές επιχειρήσεις-παρόχους τις υπηρεσίες περιαγωγής και τις εγχώριες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διατηρώντας τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου. Η αλλαγή παρόχου θα γίνεται χωρίς χρέωση και ο πάροχος της χώρας κατοικίας θα είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τους καταναλωτές για αυτό τους το δικαίωμα.

Από την 1η Ιουλίου 2012, οι φορείς εκμετάλλευσης εικονικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας (MVNO), δηλαδή εκείνοι που δεν έχουν δικά τους δίκτυα, απέκτησαν το δικαίωμα πρόσβασης σε δίκτυα άλλων παρόχων, σε τιμές χονδρικής, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής.

πηγή: in.gr