Σε μία συνάντηση 200 επιστημόνων από 26 διαφορετικές χώρες που έλαβε χώρα στο ευρωπαϊκό κέντρο πυρηνικών ερευνών (CERN), αναζητήθηκαν τρόποι με τους οποίους οι εγκαταστάσεις του CERN θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο. Μέσα στις προτάσεις ήταν και μια νέα εφαρμογή των επιταχυντών σωματιδίων που για την ώρα υποχρησιμοποιούνται, ώστε να αξιοποιηθούν στην έρευνα άλλων κλάδων, όπως της βιοϊατρικής και της βιολογίας.

Συγκεκριμένα, ο επιταχυντής ιόντων χαμηλής ενέργειας LEIR είναι ένα τέτοιο μικρό σύγχροτρο που λειτουργεί στο CERN και δεν λειτουργεί καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Με περίμετρο μόλις 78 μέτρων χρησιμοποιείται πρωτίστως ως ενδιάμεσος επιταχυντής ιόντων μολύβδου, τα οποία αφού δεχτεί από το γραμμικό επιταχυντή LINAC 3, τα χωρίζει σε 4 δέσμες χαμηλών ενεργειών, και τα προωθεί στους μεγαλύτερους επιταχυντές, το μήκους 7 χιλιομέτρων σύγχροτρο SPS και τον επιταχυντή αδρονίων LHC, που έχει περιφέρεια 27 χιλιομέτρων. Το LEIR, για να καλύψει τις ανάγκες του μεγαλύτερου επιταχυντή στο CERN, του LHC, δε χρειάζεται παρά 10 λεπτά λειτουργίας, γεγονός που υποδεικνύει πως υπάρχουν πολλά περιθώρια για περαιτέρω αξιοποίησή του.

Οι βιολογικές έρευνες θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν ένα μέρος του διαθέσιμου χρόνου του LEIR, ακόμη και σε ώρες που ο LHC θα βρίσκεται σε λειτουργία. Ο LEIR μπορεί να παρέχει στους ερευνητές από απλά πρωτόνια έως και τουλάχιστον πυρήνες νέου, οι οποίοι περιέχουν 10 πρωτόνια. Βιολογικοί στόχοι, όπως ανθρώπινα κύτταρα, θα μπορούσαν να εξεταστούν στην ακτινοβολία από τον επιταχυντή όπως επίσης και να προωθηθεί η έρευνα για τις συσκευές τομογραφίας, ραδιογραφίας και ανίχνευσης ακτινοβολίας. Το CERN θα μπορούσε να είναι ένα ιδανικό μέρος για μια τέτοια έρευνα, εξαιτίας της εξειδίκευσής του στην παραγωγή δεσμών σωματιδίων, ανιχνευτών, της ασύγκριτης υποδομής υπολογιστών του καθώς και της απουσίας λοιπών κλινικών δραστηριοτήτων, η οποία θα μεταφέρει όλη την προσοχή στην έρευνα.

Για να γίνει αυτό, θα χρειαστούν κάποιες αναβαθμίσεις στο LEIR αλλά και στο γραμμικό επιταχυντή LINAC 3, ώστε να παράγουν τις δέσμες ιόντων που είναι οι βέλτιστες για βιοϊατρικές έρευνες. Ένα ακόμη απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι να τραβήξει την προσοχή των επιστημόνων από τους απαραίτητους κλάδους της ιατρικής, βιολογίας, ιατρικής μηχανικής κτλ, που μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσία στο CERN. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να φέρει κοντά επιστήμονες από πολύ διαφορετικούς κλάδους, και να δημιουργήσει ένα ερευνητικό κέντρο στον τομέα της βιοϊατρικής στην Ευρώπη με πολλές δυνατότητες. Η χρηματοδότηση για το εγχείρημα θα μπορούσε να προκύψει από το επόμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το Framework Programme 8, με ορίζοντα το 2020, έχοντας ως κριτήριο αποδοτικής επένδυσης πως η βασική υποδομή είναι έτοιμη.

Πηγή: naftemporiki.gr