Η Νότια Κορέα πρόκειται να επενδύσει 25 δισεκατομμύρια ευρώ

για την αναβάθμιση της ταχύτητας του internet.  Σύμφωνα με τα στοιχεία η μέση ταχύτητα στη Νότια Κορέα σήμερα είναι 12Mbps και η κυβέρνηση θα δώσει νέα κίνητρα στις επιχειρήσεις προκειμένου να προσφέρουν ταχύτητες της τάξης των 1000Mbps μέχρι το 2010. Το ποσό που θα δαπανηθεί είναι ίσο με τα χρήματα που δαπανά η χώρα για την εκπαίδευση!