Φαίνεται ότι η P2P προσέγγιση στην επικοινωνία των υπολογιστών δεν χρησιμοποιείται μόνο για ανταλλαγή αρχείων αλλά και για την προστασία κακόβουλων εφαρμογών από τη δαγκάνα του νόμου. Όπως μαθαίνουμε λοιπόν, οι δημιουργοί του trojan Zeusbot/SpyEye έπαψαν να στηρίζονται στον έλεγχο της εφαρμογής μέσω κεντρικών server. Αντιθέτως έχουν πια τη δυνατότητα να δίνουν εντολές μέσω τρίτων υπολογιστών χρησιμοποιώντας λειτουργίες P2P.

Δεν πρόκειται για ασήμαντη αλλαγή. Η ύπαρξη κεντρικών server σήμαινε ότι μόλις αυτοί εντοπίζονταν και έβγαιναν εκτός λειτουργίας ο χειρισμός του trojan ήταν πια, αν όχι αδύνατος, τουλάχιστον πολύ πιο δύσκολος.

Τώρα όμως που δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός υπολογιστής για να τεθεί εκτός λειτουργίας, αυτό σημαίνει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του Zeusbot/SpyEye γίνεται κάτι σχεδόν αδύνατο. Όσοι υπολογιστές και αν εντοπιστούν, πάντοτε θα υπάρχουν και άλλοι μέσω των οποίων θα μπορεί κανείς να ελέγξει το λογισμικό και να προχωρήσει σε κακόβουλες ενέργειες.

[via