Φαίνεται ότι το Twitter αλλάζει εντελώς στρατηγική σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του με εξωτερικές εφαρμογές και υπηρεσίες. Μετά από τις αλλαγές στις οποίες προχώρησε ως προς τη χρήση του API του, τώρα αποφάσισε να περιορίσει και τα προγράμματα που χρησιμοποιούν οι χρήστες για να κάνουν αναρτήσεις σε αυτό.

Μέχρι τώρα όταν κάποιος δημοσίευε από ένα τρίτο πρόγραμμα και όχι κατευθείαν από το Twitter, υπήρχε η ένδειξη 'via'. Για παράδειγμα 'via Seesmic'.

Πλέον έχει καταργηθεί όμως αφαιρώντας από τις υπηρεσίες αυτές μια πολύτιμη πηγή προβολής.

Οι λόγοι γι' αυτοί την απόφαση είναι ασαφείς.

Μάλλον όμως το Twitter αλλάζει προσανατολισμό και θέλει να περιορίσει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι χρήστες με την πλατφόρμα του σε συγκεκριμένα όρια.

[via