Αν και η εξαγορά του Instagram προς ένα δισεκατομμύριο δολάρια είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Απρίλιο, η τυπική ολοκλήρωση της εκκρεμούσε. Ο λόγος για την εκκρεμότητα αυτή ήταν ότι έπρεπε να εγκριθεί από την αρμόδια αρχή περί ανταγωνισμού που εποπτεύει τις τόσο μεγάλες εξαγορές.

Όπως έγινε γνωστό όμως, η σχετική έγκριση δόθηκε και συνεπώς η εξαγορά θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί πλήρως ,έναντι $1 δισ. δολαρίων.

Αν και το Facebook έχει διαβεβαιώσει τους χρήστες ότι το Instagram ως εφαρμογή βέβαια θα συνεχίσει να υφίσταται ξεχωριστά από το δημοφιλές social media network, είναι βέβαιο ότι σταδιακά οι δύο υπηρεσίες θα αρχίσουν να λειτουργούν παράλληλα.

Πηγή: proho.gr