Στις 20 Αυγούστου 2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής η εγκριτική απόφαση σχετικά με τη συγχώνευση των εταιρειών Οn Telecoms και Vivodi, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2009 είχε υπογραφεί η συμφωνία εξαγοράς της Vivodi Telecom από την On Telecoms, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ομίλου με διευρυμένο πελατολόγιο και δίκτυο.

Η Vivodi λειτούργησε ως θυγατρική της On και αποτέλεσε τον επενδυτικό βραχίονα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του ομίλου πέρα από το Λεκανοπέδιο Αττικής και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το brand Vivodi συνεχίζει και διατηρείται από την On Telecoms Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών.

Οι συνδρομητές των προγραμμάτων Vivodi επωφελούνται και από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα e-care που ήδη παρέχεται στους πελάτες της On Telecoms.

Έτσι έχουν πρόσβαση σε ακόμα περισσότερες online υπηρεσίες, όπως online πληρωμή, eco-bill (για εύκολη και ασφαλή παρακολούθηση των λογαριασμών σε ηλεκτρονική μορφή) και on fax (για αποστολή και λήψη fax μέσω του Η/Υ).