Μια μικρή μερίδα χρηστών του Microsoft Outlook αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ημέρες πρόβλημα με την είσοδο τους στην υπηρεσία.  
Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η Microsoft έθεσε όριο στον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες της υπηρεσίας στον κωδικό τους. Κωδικοί πάνω από 16 χαρακτήρες δεν θα γίνονται πια δεκτοί από το νέο σύστημα.  

Σύμφωνα με την εταιρεία Kaspersky, η οποία πρώτη δημοσιοποίησε το θέμα, ο περιορισμός των 16 χαρακτήρων δεν είναι κάτι καινούριο, απλά μέχρι τώρα για τους μεγαλύτερους κωδικούς το σύστημα υπολόγιζε μόνο τους πρώτους 16 χαρακτήρες και αγνοούσε τους υπόλοιπους.  

Η Microsoft με ανακοίνωση της επιβεβαίωσε πως το όριο υπήρχε πάντα στο Hotmail, το σύστημα παλιά επέτρεπε την δημιουργία μεγαλύτερων κωδικών, απλά λάμβανε υπόψη του μόνο τους πρώτους 16 χαρακτήρες.  

Για παράδειγμα στον κωδικό «1234567890ABCDEFGHIJKLM» το σύστημα αναγνώρισε μόνο το «1234567890ABCDEF» ως σωστό ανεξαρτήτως του αν το υπόλοιπο κομμάτι του κωδικού ήταν σωστό ή λάθος.  

Με την αλλαγή των λογαριασμών Windows Live σε Microsoft Accounts όμως, άλλαξε και το σύστημα εισαγωγής με αποτέλεσμα να αναγνωρίζει αποκλειστικά τα πρώτα 16 ψηφία.