Μάλλον απογοήτευση θα νιώθουν τα στελέχη της Blizzard καθώς οι πωλήσεις του οι πωλήσεις Mists of Pandaria του νέου expansion του World of Warcraft δεν είναι οι αναμενόμενες. 
Σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα Lazard Capital Markets το Mists of Pandaria δεν πούλησε περισσότερα από 700.000 αντίτυπα από τις 25 Σεπτεμβρίου που κυκλοφόρησε.

Προκειμένου να κάνει κανείς κάποια σύγκριση, οι πωλήσεις του Cataclysm ήταν κατά 60% περισσότερες. Δηλαδή περίπου 3,3 εκατομμύρια αντίτυπα την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Αν και στις πιο πάνω πωλήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται όσες έγιναν μέσω Διαδικτύου, εκτιμάται ότι δεν είναι τόσες πολλές ώστε να αναιρέσουν την πιο πάνω εικόνα.

Πηγή: proho.gr