Η Fujitsu, αποκάλυψε τη δημιουργία ενός νέου πρωτοκόλλου για τη μεταφορά δεδομένων, που βασίζεται στο UDP (User Datagram Protocol) και θα επιταχύνει σημαντικά, την πλοήγηση στο Internet, την αναπαραγωγή βίντεο από το διαδίκτυο αλλά και το download αρχείων, ειδικά από φορητές συσκευές.  
Η κύρια χρήση της νέας τεχνολογίας είναι η αναπαραγωγή βίντεο μέσω Internet (streaming). Ουσιαστικά η ιδέα για το UDP είναι να ξεχωρίζει τα δεδομένα που δεν έχουν σταλεί ακόμα στην συσκευή του χρήστη, από αυτά που δεν είναι σημαντικά. Έτσι καταφέρνει να επιταχύνει την όλη διαδικασία έως και 30 φορές σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα και το πρωτόκολλο TCP.  

Αυτό αποδείχθηκε μετά από δοκιμές της εταιρίας, στην μεταφορά δεδομένων από την Ιαπωνία στις Ηνωμένες Πολιτειών, ενώ σημαντική βελτίωση παρουσίασε και στη μείωση του latency (καθυστέρηση στη μετάδοση) σε 0.5 δευτερόλεπτα σε σχέση με το TCP που είναι 3,3.  

Τέλος, εκτός από τη πολύ σημαντικές βελτιώσεις σε θέματα ταχύτητας το νέο πρωτόκολλο έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει το διαθέσιμο bandwidth μίας σύνδεσης και να χρησιμοποιήσει μόνο αυτό που κρίνει ως απαραίτητο. Η εταιρία, ευελπιστεί να το κυκλοφορήσει μέσα στο 2013.