Μια από τις βασικές προκλήσεις για τους καταναλωτές σχετικά με τις φορητές συσκευές είναι η αδυναμία τους να προστατέψουν επαρκώς τις προσωπικές πληροφορίες σε περίπτωση που μια συσκευή χαθεί, κλαπεί ή τεθεί σε κίνδυνο.

Για να βοηθήσει τους καταναλωτές, η Symantec διέθεσε πρόσφατα το Norton Everywhere, με στόχο να διαδόσει τις υπηρεσίες Norton και πέρα από τα PC και να επεκτείνει την αίσθηση προστασίας σε νέες συσκευές και εφαρμογές των καταναλωτών. Η λύση Norton Everywhere συνδυάζει την ασφάλεια που προσφέρει η Symantec στους καταναλωτές με τεχνολογίες υποδομής και backup με έναν εντελώς νέο τρόπο. Αυτή η πρωτοβουλία αποδεικνύει ότι οι καταναλωτές μπορούν να βασιστούν στην προστασία του Norton παντού – σε πολλά μέρη, σε πολλές συσκευές και ψηφιακές εμπειρίες. Η λύση Norton Everywhere προσφέρει ήδη μεταξύ άλλων το Norton Mobile Security for Android και το Norton DNS, το οποίο είναι διαθέσιμο για οποιαδήποτε συσκευή από το iPad ως τις κονσόλες παιχνιδιών και τα Wi-Fi