Διαθέσιμο είναι από σήμερα το iTunes 11.0.2 για Mac φέρνοντας έναν μεγάλο αριθμό βελτιώσεων και διορθώσεων, όπως για παράδειγμα την προσθήκη της προβολής Composer στη Μουσική, βελτιωμένη απόκριση στη διαχείριση μεγάλων playlists και μια διόρθωση για κάποιες αγορές που δεν εμφανίζονταν στο iTunes.
Πηγή: macuser.gr
TAGS