Στην προσπάθειά της να καταπολεμήσει το φαινόμενο της πειρατείας, η Sony ίσως εισαγάγει στο PlayStation 4 έναν μηχανισμό που θα ελέγχει εάν κάποιος προσπαθεί να παίξει με  παράνομο αντίγραφο ενός παιχνιδιού.
 
Ο συγκεκριμένος έλεγχος επικύρωσης, βασίζεται σε ένα νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Benchmark Measurement for Legitimate Duplication Validation) που δημοσιεύθηκε πριν μερικές μέρες και μετρά τους χρόνους φόρτωσης του παιχνιδιού.
 
Μία σημαντική δυσκολία, είναι πως θα πρέπει να τεθούν χρόνοι ανά μέσο και ανά παιχνίδι. Για παράδειγμα, ένα παιχνίδι που διανέμεται σε Blu-Ray, μπορεί να έχει ένα μέσο χρόνο φόρτωσης 50 δευτερολέπτων. Για να περάσει τον έλεγχο επικύρωσης, θα πρέπει να το παιχνίδι αυτό να φορτώσει μεταξύ 45 και 55 δευτερολέπτων.
 
Ο έλεγχος, δε βασίζεται μόνο στη μέτρηση του χρόνου, αλλά παρακολουθεί το ρυθμό με τον οποίο τα δεδομένα μεταφέρονται στο σύστημα. Εάν δεν εμπίπτει εντός ενός καθορισμένου εύρους, τότε το παιχνίδι είναι πιο πιθανό να πρόκειται για παράνομο αντίγραφο.
 
Δεν είναι γνωστό αν η Sony σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα στο PS 4, αλλά υπάρχουν ερωτήματα για το πόσο αξιόπιστο μπορεί να είναι.
 
Η Sony θα πρέπει να λάβει υπόψη παράγοντες όπως το πόσο παλιά είναι η κονσόλα, κάτι που ίσως οδηγεί σε μεγαλύτερο χρόνο φόρτωσης από τον προβλεπόμενο, ενώ θα πρέπει να βρει κάποιον τρόπο να ανανεώνει τους μέσους χρόνους φόρτωσης, για κάθε έκδοση κάθε παιχνιδιού.

Πηγή: e-pcmag.gr
TAGS