Τα Datacenter χρειάζονται μεγάλες ποσότητες ενέργειας για τη λειτουργία των server που φιλοξενούν, συνεπώς και υψηλά έξοδα, με μεγάλο ποσοστό του κόστους να αφορά στις ανάγκες ψύξης των συστημάτων.

Ερευνητές τού Πανεπιστημίου τού Λίντς ανέπτυξαν ένα σύστημα ψύξης με υγρό, το οποίο είναι τόσο αποτελεσματικό που μειώνει την κατανάλωση ρεύματος έως 97%!

Η ομάδα των ερευνητών, αντικατέστησε το σύστημα ψύξης αέρα "ενσωματώνοντας" κατά κάποιον τρόπο μια ψυκτική μονάδα-rack που φιλοξενεί servers μέσα στη μονάδα των server. Η ψύξη επιτυγχάνεται με μία διαδικασία τριών σταδίων και εκτός του νερού χρησιμοποιείται και ένα ειδικό ψυκτικό που ονομάζεται 3M Novec και δεν είναι αγωγός του ηλεκτρισμού.

Το σύστημα ονομάζεται Iceotope και ένα τυπικό rack μπορεί να δεχτεί μέχρι 48 hot-swappable server modules. Η αυτονομία του συστήματος του επιτρέπει να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον ενώ ένα ακόμη προσόν του είναι ότι σε σχέση με τα θορυβώδη συστήματα αέρα, τα επίπεδα θορύβου είναι εξαιρετικά χαμηλά.

Το πρώτο σύστημα Iceotope εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο τού Λίντς, μετά από δύο χρόνια μελετών και δοκιμών προτοτύπων.