Το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «eTwinning»(ηλεκτρονική αδελφοποίηση), το οποίο ενθάρρυνε 100.000 σχολεία σε 33 ευρωπαϊκές χώρες να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου, επεκτείνεται από σήμερα σε σχολεία στην Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία και γίνεται «eTwinning Plus».
Έτσι οι χώρες αυτές θα μπορούν να συμμετάσχουν σε μια μαζική εικονική αίθουσα διδασκαλίας στην οποία μαθητές και δάσκαλοι μπορούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τους ομολόγους τους και να λάβουν μέρος σε διαλογικά σχέδια που επικεντρώνονται, π.χ., στην εκμάθηση γλωσσών ή μαθηματικών.

Είναι, επίσης, μια ευκαιρία για τους νέους να ανακαλύψουν διαφορετικούς πολιτισμούς και παραδόσεις, καθώς και να μάθουν ποια είναι τα κοινά τους στοιχεία.

«Το δίκτυο «eTwinning» παρέχει στα σχολεία την ελευθερία να αναπτύξουν δημιουργικά και διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά σχέδια, ενώ ενθαρρύνει επίσης τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον τομέα των ΤΠΕ», αναφέρει η Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.

Κατ’ αρχάς, η πλατφόρμα «eTwinning Plus» θα χρησιμοποιεί την αγγλική και τη ρωσική, ως τις κύριες γλώσσες της, ενώ η γαλλική και η αραβική θα ακολουθήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο. Εκτός από τη χρησιμότητά του ως σημείου συνάντησης για μαθητές και εκπαιδευτικούς, στο οποίο ανταλλάσσουν ιδέες, το πρόγραμμα θα δώσει, επίσης, τη δυνατότητα στα σχολεία να βρουν εταίρους για κοινά σχέδια.

Σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες γειτονικές χώρες έχει συσταθεί υπηρεσία υποστήριξης εταίρου, η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία του δικτύου. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα προωθήσουν το δίκτυο «eTwinning Plus» σε εθνικό επίπεδο, θα εξασφαλίσουν ότι πληροί τις ανάγκες των σχολείων και θα οργανώσουν σεμινάρια κατάρτισης για το διδακτικό προσωπικό.

Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα επιλεγούν με βάση τον εξοπλισμό πληροφορικής και τις γλωσσικές γνώσεις τους. Στο δίκτυο θα συμμετέχουν αγροτικά και αστικά σχολεία, καθώς και παιδιά από διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.