Πάνω από το 50% των πωλήσεων υπολογιστικών συσκευών κατά το τρέχον έτος δεν θα είναι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αλλά τα λεγόμενα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), tablets και netbooks, εκτιμά η Deloitte στην ετήσια έκθεση για τις σημαντικότερες τάσεις του 2011 στους κλάδους των Τηλεπικοινωνιών, ΜΜΕ και Τεχνολογίας (2011 ΤΜΤ Predictions).

Επίσης, η Deloitte κάνει την πρόβλεψη ότι ο όγκος των δεδομένων που θα "ανέβουν" ή θα "κατέβουν" από φορητές συσκευές μέσω δημόσιων ασύρματων (Wi-Fi) δικτύων πιθανώς να αυξηθεί με γρηγορότερους ρυθμούς (25-50%) συγκριτικά με αυτά που θα διακινηθούν μέσω των δικτύων ευρυζωνικότητας των κινητών τηλεφώνων, καθώς και ότι, σε παγκόσμια βάση, θα παρακολουθήσουμε 140 δισ. ώρες περισσότερη τηλεόραση μέσα στο 2011.

Σύμφωνα με τη Deloitte, το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης (eGov) αναμένεται να αυξηθεί σε πάνω από το 90% παγκοσμίως και ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές καινοτομίες όσον αφορά το χώρο των μπαταριών το 2011.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έκθεσης είναι τα εξής:

* "Έξυπνα τηλέφωνα" (smartphones) και tablets: περισσότεροι από τους μισούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές δεν αποτελούν πια υπολογιστές

Η Deloitte προβλέπει ότι μέσα στο 2011 άνω του 50% των πωλήσεων υπολογιστικών συσκευών δεν θα είναι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αλλά τα λεγόμενα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), tablets και netbooks, με τις συνολικές πωλήσεις να ξεπερνούν τις 400 εκατ. μονάδες. Παρόλο που οι παραδοσιακοί προσωπικοί υπολογιστές θα παραμείνουν οι κυρίαρχες υπολογιστικές πλατφόρμες, το 2011 μπορεί να αποτελέσει το έτος ορόσημο της μετάβασης σε ένα πιο ετερογενές περιβάλλον. Επιπρόσθετα, το 2011 άνω του 25% των tablet υπολογιστών ενδέχεται να αγοραστεί από επιχειρήσεις, με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται από το 2012 και μετά.

* Τα ασύρματα (Wi-Fi) δίκτυα συμπληρώνουν τα δίκτυα ευρυζωνικότητας (broadband) για τα "διακινούμενα δεδομένα"

Το 2011 ο όγκος των δεδομένων που θα "διακινηθούν" από φορητές συσκευές μέσω δημόσιων ασύρματων (Wi-Fi) δικτύων πιθανώς να αυξηθεί με γρηγορότερους ρυθμούς (25-50%) συγκριτικά με αυτά που θα διακινηθούν μέσω των δικτύων ευρυζωνικότητας των κινητών τηλεφώνων. Ο κύριος όγκος της ανάπτυξης αυτής θα προέλθει από τα δεδομένα video. Όχημα της εν λόγω ανάπτυξης θα είναι η διάδοση των σημείων ασύρματων (Wi-Fi) δικτύων. Άλλο χαρακτηριστικό της ανάπτυξης αυτής θα είναι η αύξηση της εισχώρησης Wi-Fi chips σε φορητές συσκευές δεδομένων, οι ευκολότερες διαδικασίες πρόσβασης σε Wi-Fi σημεία, καθώς και οι συνεργασίες μεταξύ παρόχων σημείων ασύρματων δικτύων και παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

* Η θέση της τηλεόρασης ως κυρίαρχο μέσο ενημέρωσης θα ισχυροποιηθεί

Η Deloitte προβλέπει ότι η τηλεόραση θα εδραιώσει τη θέση της ως το κυρίαρχο μέσο ενημέρωσης, καταρρίπτοντας τις προφητείες επικείμενης παρακμής της. Το 2011, οι τηλεθεατές σε παγκόσμια κλίμακα θα παρακολουθούν 140 δισ. περισσότερες ώρες τηλεόραση. Τα έσοδα από τη συνδρομητική τηλεόραση στις αναπτυσσόμενες χώρες θα αυξηθούν κατά 20%. Η παγκόσμια τηλεοπτική διαφήμιση θα αυξηθεί κατά 10 δισ. δολάρια ενώ θα προστεθούν άλλοι 40 εκατ. τηλεθεατές, με αποτέλεσμα οι τηλεθεατές παγκοσμίως να αυξηθούν σε 3,7 δισ. αριθμός που αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού.