Η διείσδυση των smartphones αγγίζει πλέον το 15% στην Ελλάδα, ενώ η πρόθεση απόκτησης smartphone κατά την επόμενη αγορά κινητού υπόσχεται να διπλασιάσει σχεδόν την αγορά σύντομα.

Η διείσδυση και η πρόθεση είναι σημαντικά μεγαλύτερες στους άνδρες και τις ηλικίες 18-34, κοινά με μεγαλύτερη τεχνολογική εξοικείωση και υψηλότερη ενασχόληση με το Internet.

Μόλις 2-3 χρόνια πριν το κύριο ενδιαφέρον των αγοραστών κινητών τηλεφώνων ήταν να είχε η συσκευή ελκυστική σχεδίαση και να ήταν εφοδιασμένη με τις τελευταίες τεχνολογίες όπως υψηλής ανάλυσης κάμερα, GPS και Wi-Fi. Χωρίς να έχουν χάσει τελείως τη σημασία τους τα παραπάνω, στην εποχή των smartphones, ο παράγοντας «εμπειρία κατά τη χρήση» αποκτά αυξανόμενη βαρύτητα. Το νέο, αποφασιστικό στοιχείο είναι το λειτουργικό σύστημα και οι αντιλήψεις των καταναλωτών για τα διάφορα συστήματα. Σημαντική είναι επίσης η διαθεσιμότητα εφαρμογών και η ευκολία στο κατέβασμά τους.

Στην Ελλάδα, η πρόσβαση στο internet είναι η βασική απαίτηση και το βασικό κίνητρο αγοράς μιας συσκευής smartphone, ακολουθούμενη από το κατέβασμα εφαρμογών.
GfK smartphones greece

Μάρκες smartphones – Ελλάδα
H Nokia κατέχει την πρώτη θέση ως τώρα στη διείσδυση (ποσοστό κατόχων, όχι μερίδιο πωλήσεων) στα smartphones με έμφαση στις ηλικίες 35-44, ακολουθεί η Sony Ericcson με έμφαση στις μικρότερες ηλικίες, καθώς και η Apple με το iPhone.
Οι χρήστες του iPhone θεωρούν πως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της συσκευής τους είναι η δυνατότητα για συγχρονισμό των εργασιών που γίνονται στο κινητό με τον προσωπικό υπολογιστή. Αντίθετα, οι χρήστες smartphone Nokia βρίσκουν πως η πρόσβαση σε online υπηρεσίες είναι το δυνατό χαρακτηριστικό των συσκευών τους. Τέλος, η πρόσβαση σε χαμηλού κόστους ή και δωρεάν εφαρμογές και υπηρεσίες αποτελεί το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό για τους κατόχους smartphone Sony Ericsson.

Λειτουργικά Συστήματα
40% του συνολικού πληθυσμού δεν γνωρίζει κάποιο λειτουργικό σύστημα κινητού. Όμως και το 34% των χρηστών smartphone δε γνωρίζει ποιο λειτουργικό σύστημα φέρει το κινητό του (ή δε θυμάται να το πει).
Το πιο γνωστό λειτουργικό σύστημα είναι το Android (24%). Ακολουθεί αυτό της Apple (15%) και μετά το Symbian (11%) της Nokia – παρά την πρώτη θέση της σε συνολική διείσδυση ως τώρα.
Η πρόθεση πιστότητας στο λειτουργικό σύστημα είναι ιδιαίτερα υψηλή στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες (βλ. Πίνακα 2), λόγω μάλλον του πιο πρώιμου σταδίου ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς και, πιθανώς, της μικρότερης εκπαίδευσης των Ελλήνων χρηστών στα διάφορα συστήματα.
GfK Smartphones Greece

Το Apple iOS (με 66%) και το Android (με 61%) παρουσιάζουν υψηλή πρόθεση πιστότητας, σε αντίθεση με τα Symbian (19%), BlackBerry (29%) και Windows (33%). Το Android παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυναμική για το μέλλον λόγω της πολύ καλής πιθανότητας διείσδυσης σε χρήστες Symbian (79%) – λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη διείσδυση της Nokia.
GfK Smartphones Greece

Ταυτότητα της έρευνας
Για την παραπάνω ανάλυση, η GfK Hellas συμπεριέλαβε ερωτηματολόγιο με θέμα smartphones στη μηνιαία CATIBUS (τηλεφωνική omnibus), σε δείγμα 1000 ατόμων, πανελλαδικά, άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 18-64 ετών. Τα αποτελέσματα σταθμίστηκαν με βάση τις αναλογίες του πραγματικού πληθυσμού της χώρας. Η έρευνα διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2010.
Στις υπόλοιπες χώρες, η έρευνα διεξήχθη μέσω internet (online), σε αντιπροσωπευτικό panel χρηστών κινητών, με τα ακόλουθα δείγματα: Γερμανία (1001), Μ. Βρετανία (1499), ΗΠΑ (883), Ισπανία (1202), Κίνα (578) και Βραζιλία (1480), κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2010.