Η κοινοπραξία GreenTouch™ Consortium είναι μια παγκόσμια ερευνητική πρωτοβουλία, η οποία έχει θέσει ως στόχο τη δραστική μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται σε υποδομές πληροφορικής κι επικοινωνιών (ICT), έτσι ώστε η κατανάλωση να πέσει σε επίπεδα έως και 1000 φορές χαμηλότερα από τα σημερινά.

Στο πλαίσιο αυτό, η κοινοπραξία έκανε μια λεπτομερή παρουσίαση όσων έχει πετύχει στους οκτώ μήνες της λειτουργία της, και παράλληλα προχώρησε στην επίδειξη της πρώτης από τις τεχνολογίες που αναπτύσσει. Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο μεγάλης κλίμακας, η κοινοπραξία παρουσίασε το proof of concept ενός νέου κεραιοσυστήματος, το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιτύχει μια τρομακτική μείωση στην κατανάλωση ισχύος, χάρη στη χρησιμοποίηση μιας καινοτομικής τεχνολογίας ασύρματης μετάδοσης.

Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Λονδίνο, η GreenTouch κατέδειξε πως η ισχύς η οποία καταναλίσκεται σε ένα κεραιοσύστημα, είναι αντιστρόφως ανάλογη του αριθμού των κεραιών που το απαρτίζουν. Έτσι, η αύξηση των στοιχείων ενός συστήματος οδηγεί σε σημαντική μείωση της ισχύος που καταναλώνει. Για παράδειγμα, μια συστοιχία η οποία αποτελείται από 100 κεραίες, εκπέμπει μόλις το ένα τοις εκατό της ενέργειας που χρειάζεται μια κεραία μονού στοιχείου για να εξασφαλίζει το ίδιο quality of service.

Εκτός από την επίδειξη της νέας αυτής τεχνολογίας, στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε επίσης μια σειρά παρουσιάσεων από ειδικούς του κλάδου, οι οποίοι επισήμαναν τα όσα σημαντικά έχει ήδη πετύχει η GreenTouch από τη σύσταση της το 2010, κάνοντας αναφορά σε ορισμένα από τα σχεδόν 25 έργα τα οποία βρίσκονται, είτε σε στάδιο αρχικής μελέτης, είτε σε φάση υλοποίησης. Επίσης, έγινε αναφορά σε κάποια ορόσημα, σημαντικά για τη λειτουργία της κοινοπραξίας, όπως: ο διπλασιασμός των μελών της και η προσέλκυση κορυφαίων επιστημόνων από το σύνολο της βιομηχανίας και από ολόκληρο τον κόσμο, η δημιουργία και η λειτουργία εξειδικευμένων ομάδων εργασίας οι οποίες καλύπτουν πολλούς βασικούς τομείς της τεχνολογίας, και τέλος, η βράβευση της κοινοπραξίας από το Global Telecoms Business και το World Economic Forum.

Τα ερευνητικά έργα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή, καλύπτουν όλες τους τομείς της τεχνολογίας που βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της κοινοπραξίας, όπως οι τεχνολογίες πρόσβασης σε ενσύρματα δίκτυα επικοινωνιών, οι τεχνολογίες μεταγωγής και routing, οι κινητές επικοινωνίες, τα οπτικά δίκτυα υπολογιστών και οι τεχνολογίες μετάδοσης, καθώς επίσης και οι σύγχρονες τάσεις στις υπηρεσίες, τις εφαρμογές και την ενεργειακή απόδοση των υποδομών ICT. Μέσα στους επόμενους μήνες, όλες οι σχετικές πρωτοβουλίες θα παρουσιαστούν με περισσότερες λεπτομέρειες.

“Οι ερευνητικές προσπάθειες της GreenTouch στρέφονται προς εκείνα τα μέρη ενός δικτύου, όπου υπάρχει σαφές περιθώριο και δυνατότητα να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, αποδεικνύοντας ότι η κοινοπραξία έχει κάνει ήδη πολύ σημαντικά βήματα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα,” δήλωσε ο κ. Vernon Turner, Επίτιμος Αντιπρόεδρος των ερευνητικών ομάδων Enterprise Infrastructure, Consumer, Network, Telecom & Sustainability στην IDC. “Η επίδειξη αυτής της καινοτομικής τεχνολογίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου, καθώς στρέφεται ακριβώς στην περιοχή όπου έχουμε τη μετάδοση του μέγιστου όγκου των δεδομένων, επιτυγχάνοντας τη μείωση της ενέργειας που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η μετάδοση αυτή.”

“Όταν το 2010 αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη σύσταση της κοινοπραξίας GreenTouch Consortium, θέσαμε ορισμένους φιλόδοξους στόχους,” δήλωσε ο κ. Gee Rittenhouse, Πρόεδρος του GreenTouch Consortium και Αντιπρόεδρος Τεχνολογικών Ερευνών στην Alcatel-Lucent Bell Labs. “Η πρώτη αυτή επίδειξη μιας καινούριας τεχνολογίας, αλλά και ορισμένων ερευνητικών έργων που έχει αναλάβει η κοινοπραξία, αποδεικνύει ότι η GreenTouch βρίσκεται μέσα στους στόχους της και βρίσκεται στην πρωτοπορία, όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής για την εξοικονόμησης ενέργειας.”

Στην εκδήλωση, εκτός από τον κ. Rittenhouse, το λόγο πήραν και άλλοι ομιλητές που διακρίνονται για το όραμα τους, όσον αφορά την εξέλιξη της τεχνολογίας, όπως ο κ. Claude Monney, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Σύμβουλος στη Swisscom, ο οποίος συνόψισε τη στρατηγική της κοινοπραξίας στον τομέα της έρευνας, και ο κ. Rod Tucker, διακεκριμένος καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνολογιών Δικτύου (Network Committee), ο οποίος ενημέρωσε τους συνέδρους για τις ερευνητικές πρωτοβουλίες της κοινοπραξίας που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και για τα βασικά projects της Επιτροπής Τεχνολογιών Δικτύου.

Μεταξύ ορισμένων ενδεικτικών projects περιλαμβάνονται τα εξής:
• Η ενσωμάτωση λειτουργιών του packet router σε hardware χαμηλής κατανάλωσης, σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση διατάξεων πυριτίου φωτονικής τεχνολογίας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες στα σημεία διασύνδεσης, τόσο στα οπτικά, όσο και στα ηλεκτρονικά interfaces των οπτικών δικτύων μετάδοσης.
• Η εξοικονόμηση ενέργειας στην περίπτωση services με αυξημένες απαιτήσεις από πλευράς εύρους ζώνης, μέσα από τη χρησιμοποίηση οπτικής τεχνολογίας δυναμικά μεταβαλλόμενου μήκους κύματος, η οποία επιτρέπει την προσαρμογή της απαιτούμενης ισχύος εκπομπής ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εφαρμογής.
• Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα δίκτυα ασύρματης πρόσβασης χωρίς να μειώνεται η γεωγραφική έκταση που καλύπτει κάθε κυψέλη, μέσω της αξιοποίησης ξεχωριστών δικτύων για τη μεταφορά της σηματοδοσίας και των δεδομένων, γεγονός που θα διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών τη στιγμή που θα τις χρειάζεται ο χρήστης (“on-demand”), και όχι συνεχώς (“always on”).
Τέλος, ο κ. Luis Neves, Πρόεδρος του οργανισμού Global eSustainability Initiative (GeSi) και Αντιπρόεδρος του τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη Deutsche Telekom, σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στο χώρο των υποδομών ICT αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, τονίζοντας τη σημασία που έχουν οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Λεπτομέρειες από την επίδειξη του νέου κεραιοσυστήματος

Αυτό που κάνει το νέο κεραιοσύστημα (Large-Scale Antenna System) της GreenTouch να ξεχωρίζει από άλλες αντίστοιχες διατάξεις, είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση των σημάτων, η οποία δίνει τη δυνατότητα να επιτευχθεί σημαντική μείωση στην καταναλισκόμενη ισχύ. Σε ένα παραδοσιακό σύστημα κεραιών τα σήματα εκπέμπονται σε ολόκληρη την περιοχή κάλυψης. Αντίθετα, το Large-Scale Antenna System της GreeTouch αξιοποιεί τα υπάρχοντα κανάλια για να μεταδίδει συμπυκνωμένες δέσμες πληροφορίας (information beams) σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Όσο περισσότερες είναι οι κεραίες που απαρτίζουν το σύστημα, τόσο μεγαλύτερη η συγκέντρωση (concentration) της κάθε δέσμης πληροφορίας, και κατ’ επέκταση, τόσο χαμηλότερη η ισχύς που απαιτείται από οποιαδήποτε κεραία για να μεταδώσει τη συγκεκριμένη πληροφορία. Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι παρά τη μεγάλη μείωση στην εκπεμπόμενη ισχύ, η ισχύς του σήματος και η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας (quality of service) διατηρούνται ανεπηρέαστα. Με πρακτικούς όρους, τα πλεονεκτήματα που θα είχε η πιθανή εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την πρόοδο της τεχνολογίας των ασύρματων επικοινωνιών, θα μπορούσαν να αποδειχτούν τεράστια.