Το Facebook ανακοίνωσε πως θα επανεξετάσει τον τρόπο που αντιμετωπίζει υλικό το οποίο δημοσιεύεται και είναι «αμφιλεγόμενο», «επιβλαβές» και αποτελεί δείγμα ρητορικής μίσους, καθώς παραδέχτηκε πως τα υπάρχοντα μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά.

Η παραδοχή από πλευράς του Facebook προέκυψε κατόπιν έντονης πίεσης από ποικιλία οργανώσεων, διαφημιστών αλλά και από το χώρο των media. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η ανοικτή επιστολή από πολλές φεμινιστικές οργανώσεις, οι οποίες ζητούσαν από το Facebook να απαγορεύσει σελίδες οι οποίες προωθούν τη βία.

Από πλευράς του, το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο ανακοίνωσε πως «πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα- και θα το κάνουμε», προαναγγέλλοντας αλλαγές σύντομα, καθώς είναι «ξεκάθαρο ότι τα συστήματα εντοπισμού και απομάκρυνσης ρητορικής μίσους δεν λειτούργησαν όσο αποτελεσματικά θα θέλαμε».

Όπως είπε η Μάρνι Λεβίν, αντιπρόεδρος διεθνούς δημόσιας πολιτικής για το Facebook, «σε κάποιες περιπτώσεις το υλικό δεν απομακρύνεται όσο γρήγορα θα θέλαμε. Σε άλλες, υλικό που θα έπρεπε να απομακρυνθεί είτε δεν έχει απομακρυνθεί είτε δεν έχει επισημανθεί, λόγω πεπαλαιωμένων κριτηρίων. Τους τελευταίους μήνες εργαζόμαστε πάνω στη βελτίωση των συστημάτων μας για να απαντούν σε αναφορές κακής χρήσης, αλλά οι κατευθυντήριες αυτών των συστημάτων έχουν αποτύχει στον εντοπισμό όλου του υλικού που παραβιάζει τα στάνταρ μας».

Κατά την Λεβίν, το Facebook θα συμβουλευτεί δικηγόρους και αρμόδιες οργανώσεις για να αναβαθμίσει τα πλαίσια λειτουργίας του όσον αφορά την απομάκρυνση ρητορικής μίσους. Επίσης, θα επιταχυνθεί η εκπαίδευση προσωπικού, πάλι μέσω συνεργασίας οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Ακόμη, το Facebook δεσμεύτηκε πως θα διασφαλίζει ότι όσοι δημοσιεύουν τέτοιο υλικό θα θεωρούνται υπεύθυνοι για αυτό, έτσι ώστε να μπορούν να τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους από άλλους χρήστες.