Η AOL Inc. έχει προσλάβει οικονομικούς συμβούλους και εξετάζει ένα ευρύ πλαίσιο στρατηγικών επιλογών για την εταιρεία, με ένα σενάριο να περιλαμβάνει το ενδεχόμενο συγχώνευσης με την Yahoo Inc. , σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η AOL, η οποία έχει διεξάγει συνομιλίες με την Yahoo στο παρελθόν για το ενδεχόμενο μιας συγχώνευσης, δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση. Ωστόσο οι σύμβουλοι έχουν παρουσιάσει διαφορετικά σενάριο στη διοίκηση της AOL για τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών.
Η AOL εξετάζει παράλληλα και άλλες επιλογές, αναφέρει το δημοσίευμα.