Περισσότερες από 300 αρχαιολογικές θέσεις στην ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Μαρώνειας θα συμπεριληφθούν σε ψηφιακό αρχαιολογικό χάρτη, τον οποίο καταρτίζει η ΙΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Με τη βοήθεια ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.), στο οποίο αποτυπώνεται δορυφορικά η εικόνα της περιοχής, σε κλίμακα 1:5.000, οι αρχαιολόγοι της ΙΘ’ ΕΠΚΑ δημιουργούν μια βάση δεδομένων για περισσότερες από 300, σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές, αρχαιολογικές θέσεις. Οι θέσεις αυτές βρίσκονται σε έκταση 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων, στις ευρύτερες περιοχές της αρχαίας Μαρώνειας και του αρχαίου Ίσμαρου.

Ανασκαφικά δεδομένα, περιγραφικά κείμενα και φωτογραφίες θα συνθέσουν μια βάση δεδομένων, χρήσιμη για τους αρχαιολόγους και το κοινό. Η βάση δεδομένων θα είναι προσβάσιμη για το κοινό μέσα από οθόνη αφής στο αρχοντικό Ταβανιώτη.

«Σήμερα, είναι αναγκαία πλέον η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας», εξηγεί ο προϊστάμενος της ΙΘ’ ΕΠΚΑ, Δημήτρης Μάτσας.

Η διαδικασία της κατάρτισης του ψηφιακού αρχαιολογικού χάρτη έχει ξεκινήσει, ωστόσο εκκρεμεί η εύρεση των πόρων χρηματοδότησής του. Για το σκοπό αυτό, η Εφορεία έχει υποβάλει πρόταση στο Διασυνοριακό πρόγραμμα «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Interreg».