Κατά την διάρκεια της E3 δόθηκε ένα demo με το annimations των προσώπων των αθλητών από το επερχόμενο fighting game της EA Sports.

Μέσα από αυτό μπορούμε να δούμε πως καταγράφηκαν τα πρόσωπα των αθλητών χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 3D scan. Δείτε το video που σχολιάζει ο Dean Richards.