Την πρώτη της συνεδρίαση είχε σήμερα η Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ψηφιακή τηλεόραση και συγκεκριμένα για τη μετάβαση στην Επίγεια Ψηφιακή Ευρυεκπομπή.

Στην Ομάδα Εργασίας συμμετέχουν ο γενικός γραμματέας Επικοινωνιών, Σωκράτης Κάτσικας, ως πρόεδρος, στελέχη του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών, του Ε.Σ.Ρ, της Ε.Ε.Τ.Τ. της Ε.Ρ.Τ., καθώς και φορείς όλων των τηλεοπτικών ενώσεων και των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών.

Ανοίγοντας τις εργασίες της Ομάδας, ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Σπύρος Βούγιας, αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή ευρυεκπομπή, τόσο από άποψη βελτιωμένων δυνατοτήτων μετάδοσης, όσο αποδοτικότερης χρήσης του ραδιοφάσματος. Παράλληλα, όμως θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας, αλλά και διευρυμένες επιλογές για τον καταναλωτή.

Όπως δήλωσε ο κ. Βούγιας η Ομάδα Εργασίας έχει τρεις βασικούς στόχους:

- Τον προγραμματισμό και υλοποίηση δράσεων και ενεργειών για την ενημέρωση του κοινού.

- Τον καθορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και διαδικασιών για την έγκαιρη και συντονισμένη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή.

- Την αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνολογιών ψηφιακής ευρυεκπομπής.

Ο υφυπουργός ΥΜΔ έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην έγκαιρη και σωστή ενημέρωση του κοινού, τόσο για το ακριβές χρονοδιάγραμμα κατάργησης των αναλογικών εκπομπών ώστε να προμηθευτούν τον κατάλληλο εξοπλισμό για το ψηφιακό σήμα, όσο και στα οφέλη που προσφέρουν οι ψηφιακές εκπομπές.

Κατά τον κ. Βούγια, βασική προϋπόθεση για την κατάργηση των αναλογικών εκπομπών είναι να έχει εξασφαλιστεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών, είναι εξοπλισμένο με ψηφιακούς δέκτες. Για το λόγο αυτό, το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εξετάζει το ενδεχόμενο επιδότησης και άλλων κινήτρων για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού, μέσω ειδικών προγραμμάτων, που θα στοχεύουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, όπως ΑμΕΑ, άνεργοι, ηλικιωμένοι και άλλες.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Βούγιας, χαρακτήρισε την όλη διαδικασία μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση, ως στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί γιατί θα προσφέρει σημαντικές ωφέλειες προς όλους του πολίτες.