Μια νέα ελληνική εφαρμογη κυκλοφορεί για το iPhone και δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεται ο χρήστης για όλα τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.

Η εφαρμογη που λειτουργεί χωρίς απαραίτητα να είναι το τηλέφωνο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο δίνει αναλυτική λίστα όλων των δρομολογίων, αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα για την αναχώρηση του μέσου από την αφετηρία αλλα και από το τερμα, καθώς και αναλυτική λίστα των στάσεων σε κάθε διαδρομή.

Η εφαρμογη είναι δωρεάν, ενώ η αναβάθμιση της ενημερώνει και για τις απεργίες που έχουν καθημερινά τα μέσα μεταφοράς.