Το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό λογισμικό "SAP Business One" στη "Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών" του Ιδρύματος Ωνάση έθεσε πρόσφατα σε παραγωγική λειτουργία η εισηγμένη εταιρεία πληροφορικής Byte Computer ΑΒΕΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα σύνθετο έργο για την υλοποίηση του οποίου η Byte, πιστοποιημένος συνεργάτης (Gold Partner) της SAP, επιλέχθηκε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που προκήρυξε η "Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών".

Το έργο που υλοποίησε η Βyte περιλάμβανε την ανάπτυξη και παραμετροποίηση σύνθετων ζητουμένων με στόχο την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων του πολιτιστικού χώρου σε όλες τις εκφάνσεις της λειτουργίας του.

Η τεχνογνωσία της Βyte σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές του "SAP Business One" απέδωσαν στη "Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών" μια απόλυτα εξειδικευμένη και τεχνολογικά προηγμένη λύση για μια σειρά από λειτουργίες, όπως μεταξύ άλλων, το Λογιστήριο, τη Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες και Συνεργάτες, τη Διαχείριση Έργων και Συμβάσεων και τη διαχείριση Δάνειου Εξοπλισμού.

Kατά τη διάρκεια του έργου, προλαμβάνοντας τις μελλοντικά αυξημένες ανάγκες της "Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών", η Βyte ανέπτυξε επίσης ένα ξεχωριστό υποσύστημα με στόχο την καλύτερη διαχείριση των παραστάσεων.