Την τελευταία θέση μεταξύ των «27» καταλαμβάνει η Ελλάδα στη Διαδικτυακή πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 9ης έκθεσης για την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, με βάση στοιχεία του 2010, η διαθεσιμότητα των Διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών είναι κατά μέσον όρο στην ΕΕ στο 82%, ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται στο 48%. Στην ΕΕ, τις καλύτερες επιδόσεις εμφανίζουν η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Σουηδία και η Πορτογαλία με 100% πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες μέσω Ίντερνετ, ενώ στις τελευταίες θέσεις, μετά την Ελλάδα, βρίσκονται η Κύπρος (55%), η Ρουμανία (60%) και η Σλοβακία (63%).

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ηλεκτρονική πρόσβαση σε περισσότερες κυβερνητικές υπηρεσίες συμβάλλει στην περικοπή δαπανών για τη δημόσια διοίκηση, περιορίζοντας, επίσης, τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Οι επιδόσεις των κρατών μελών αξιολογήθηκαν με βάση 20 κύριες δημόσιες υπηρεσίες, όπως η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, η φορολογική δήλωση, η καταχώριση νέας εταιρείας και ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για δημόσιες συμβάσεις.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έκθεσης η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια για το Ψηφιακό θεματολόγιο επίτροπος δήλωσε:

«Χαίρομαι που ολοένα περισσότεροι πολίτες της ΕΕ μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες για σημαντικές υποθέσεις, όπως η αναζήτηση εργασίας, η υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή η καταχώριση νέων εταιρειών. Τα κράτη μέλη όπου οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες είναι πλήρως διαθέσιμες Διαδικτυακά μπορούν να καταστήσουν τη ζωή ευκολότερη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος τους».