Μια νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει ότι υπάρχει σήμερα μεγάλο ενδιαφέρον για τη χρήση του ασύρματου διαδικτύου (Wi-Fi) και επειδή η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, συνιστά τη διάθεση επιπλέον ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την ΕΕ για την ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης. Το 2012, το 71% του συνόλου της ασύρματης μετάδοσης δεδομένων στην ΕΕ έγινε με «έξυπνα» τηλέφωνα και ταμπλέτες που χρησιμοποιούν Wi-Fi, ποσοστό που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 78% έως το 2016.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέιλι Κρους δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμβάλει στη διάδοση της χρήσης του Wi-Fi μέσω της διάθεσης επιπλέον ραδιοφάσματος και επιβολής πιο ευέλικτων κανονιστικών ρυθμίσεων. Η εξάπλωση του Wi-Fi αναμένεται ότι θα παρέχει οφέλη στους χρήστες και σε επίπεδο τιμών, ενώ θα αντιμετωπισθεί η συμφόρηση στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 3G/4G. Ακόμα, θα επεκταθεί η κάλυψη του δικτύου σε δυσπρόσιτους τόπους και στο εσωτερικό μεγάλων κτιρίων.

Μεταξύ άλλων, η μελέτη προτείνει:
- Να καταστεί ευρέως διαθέσιμο ραδιοφάσμα από 5150 MHz έως 5925 MHz για την ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (Wi Fi).
- Να συνεχιστεί η διάθεση των ζωνών συχνοτήτων 2.6 GHz και 3.5 GHz για χρήση στην κινητή τηλεφωνία και να εξεταστεί η δυνατότητα για μελλοντικές αδειοδοτήσεις 3.5 GHz και για άλλες πιθανές νέες αδειοδοτημένες ζώνες συχνοτήτων κινητών επικοινωνιών.

Το Wi-Fi χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον στο σπίτι και στο γραφείο και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη σύνδεση πολλαπλών συσκευών με μία μόνο συνδρομή στο διαδίκτυο. Η χρήση του Wi-Fi αυξάνεται με γοργό ρυθμό στους δημόσιους χώρους, καθώς και από τους φορείς εκμετάλλευσης των κινητών δικτύων, οι οποίοι επιδιώκουν να αποσυμφορήσουν τα κορεσμένα δίκτυα 3G.

TAGS