Την υλοποίηση δύο έργων Ασφάλειας Πληροφοριών εμπιστεύτηκε στη Space Hellas το CEDEFOP (European Centre for Development of Vocational Training-Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης)

Τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 165.000 ευρώ συν ΦΠΑ, αφορούν εξειδικευμένες υπηρεσίες Ασφάλειας των Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Οργανισμού, καθώς και την ολοκλήρωση ενός συστήματος Proxy για την πληροφοριακή υποδομή του CEDEFOP.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση του κινδύνου, τις διαδικασίες βελτίωσης της Ασφάλειας Πληροφοριών του Οργανισμού, τις διαδικασίες υλοποίησης των Πολιτικών Ασφάλειας και συμμόρφωσής τους στα κανονιστικά και νομικά πλαίσια. Αξιοποιούνται υπηρεσίες και τεχνολογίες αιχμής, που βελτιστοποιούν την ασφάλεια των πληροφοριακών υποδομών, τη διαχείριση κινδύνου, τη διαχείριση ταυτότητας και προσφέρουν προληπτικό εντοπισμό κακόβουλου υλικού, εξασφαλίζοντας την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ανάγκες του.