Η Sony δε θα έχει τις ίδιες ζημιές με το PlayStation 4, με αυτές που είχε όταν κυκλοφόρησε το PlayStation 3, σύμφωνα με τον SCE CEO Andrew House. Μιλώντας σε μια συνάντηση επενδυτών την προηγούμενη εβδομάδα -και όπως ανέφερε το Bloomberg- ο House είπε στους επενδυτές πως η τιμή του PlayStation 4 δε θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά, όπως έγινε με την κυκλοφορία του PlayStation 3 - το οποίο και προκάλεσε ζημιές της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

"Δε θα δημιουργήσουμε το μέγεθος των ζημιών που δημιουργήσαμε με το PlayStation 4, αφού η επένδυση στο σύστημα είναι "πολύ, πολύ μικρότερη" αυτή τη φορά, με την όμοια με το PC αρχιτεκτονική", τόνισε ο House. Παρόλα αυτά, η Sony περιμένει ζημιές στον τομέα των games την επόμενη οικονομική περίοδο λόγω αλλαγών της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Αυτές οι απώλειες θα αντισταθμιστούν εν μέρει από τις πωλήσεις του PS4, αλλά η εταιρεία δεν περιμένει πλέον να αντισταθμιστούν πλήρως για το έτος, αλλά αναμένει τα κέρδη να "επιδεινωθούν σημαντικά".