Νέα αναβάθμιση είναι διαθέσιμη για τη Java στο OS που διορθώνει ένα πρόσφατο κενό ασφαλείας στη Java. Ταυτόχρονα, η Apple ενημερώνει ότι παλαιότερες εκδόσεις του web plug-in της Java έχει απενεργοποιηθεί από τον Safari για τους ίδιους λόγους ασφαλείας.

Εάν έχετε ήδη εγκατεστημένη την Java στον υπολογιστή σας πηγαίνετε στο ->System Preferences και από το μενού View επιλέξτε τη Java. Κάντε κλικ στην επιλογή Update και ακολουθήστε τις οδηγίες.

TAGS