Διαθέσιμη είναι νέα έκδοση του Chrome για Mac με ελαφρώς ανανεωμένη εμφάνιση και προσθήκη της βελτιωμένης αναζήτησης εικόνων.

Με τον Google Chrome 30 θα μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για μια εικόνα με ένα απλό δεξί κλικ ή με παρατεταμένο πάτημα.
 

TAGS