Το Word της Microsoft είναι ο πλέον διαδεδομένος επεξεργαστής κειμένου, και χρησιμοποιείται από εκατοντάδες εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια shortcuts για τα οποία λίγοι γνωρίζουν, που μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά τις καθημερινές μας εργασίες.

Τα παρακάτω shortcuts, σύμφωνα με το support της Microsoft, λειτουργούν στις εκδόσεις του Word 2002, 2003 και 2007. Το πιθανότερο είναι πως θα λειτουργούν και στο 2010 (που δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το 2007), αλλά μια δοκιμή θα σας πείσει.

Όνομα εντολής - Πλήκτρα συντόμευσης

Όλα κεφαλαία -  CTRL+SHIFT+A
Σχόλιο - ALT+CTRL+M
Μεγιστοποίηση εφαρμογής - ALT+F10
Επαναφορά εφαρμογής - ALT+F5
Εφαρμογή επικεφαλίδας1 - ALT+CTRL+1
Εφαρμογή επικεφαλίδας2 - ALT+CTRL+2
Εφαρμογή επικεφαλίδας3 - ALT+CTRL+3
Εφαρμογή λίστας με κουκίδες - CTRL+SHIFT+L
Αυτόματη μορφοποίηση -  ALT+CTRL+K
Αυτόματο κείμενο -  F3 ή ALT+CTRL+V
Έντονη γραφή - CTRL+B ή CTRL+SHIFT+B
Σελιδοδείκτης - CTRL+SHIFT+F5
Αναζήτηση επόμενου - CTRL+PAGE DOWN
Αναζήτηση προηγούμενου - CTRL+PAGE UP
Αναζήτηση σε επιλογή - ALT+CTRL+HOME
Άκυρο -  ESC
Κεντράρισμα παραγράφου - CTRL+E
Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων - SHIFT+F3
Μετακίνηση ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά - ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Επέκταση ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά - SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά - ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Επέκταση ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά - SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Διαγραφή - DELETE
Κλείσιμο ή Έξοδος -  ALT+F4
Κλείσιμο παραθύρου - ALT+SHIFT+C
Αλλαγή στήλης - CTRL+SHIFT+ENTER
Επιλογή στήλης - CTRL+SHIFT+F8
Αντιγραφή -  CTRL+C ή CTRL+INSERT
Αντιγραφή μορφοποίησης - CTRL+SHIFT+C
Αντιγραφή κειμένου - SHIFT+F2
Δημιουργία αυτόματου κειμένου (AutoText) - ALT+F3
Προσαρμογή προσθήκης σε μενού - ALT+CTRL+=
Προσαρμογή πληκτρολογίου - ALT+CTRL+NUM +
Προσαρμογή κατάργησης από μενού -  ALT+CTRL+-
Αποκοπή - CTRL+X ή SHIFT+DELETE
Πεδίο ημερομηνίας - ALT+SHIFT+D
Διαγραφή λέξης προς τα αριστερά - CTRL+BACKSPACE
Διαγραφή λέξης - CTRL+DELETE
Λεξικό - ALT+SHIFT+F7
Επιλογή πεδίου - ALT+SHIFT+F9
Κλείσιμο εγγράφου - CTRL+W ή CTRL+F4
Μεγιστοποίηση εγγράφου - CTRL+F10
Μετακίνηση εγγράφου - CTRL+F7
Επαναφορά εγγράφου - CTRL+F5
Μέγεθος εγγράφου - CTRL+F8
Διαίρεση εγγράφου - ALT+CTRL+S
Διπλή υπογράμμιση - CTRL+SHIFT+D
Τέλος στήλης - ALT+PAGE DOWN
Τέλος στήλης - ALT+SHIFT+PAGE DOWN
Επέκταση έως το τέλος εγγράφου - CTRL+SHIFT+END
Τέλος εγγράφου -  CTRL+END
Τέλος γραμμής - END
Επέκταση έως το τέλος γραμμής - SHIFT+END
Τέλος γραμμής (σε πίνακα) -  ALT+END
Τέλος γραμμής (σε πίνακα) - ALT+SHIFT+END
Τέλος παραθύρου - ALT+CTRL+PAGE DOWN
Επέκταση έως το τέλος παραθύρου - ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Εισαγωγή σημείωσης τέλους - ALT+CTRL+D
Επέκταση επιλεγμένης περιοχής - F8
Χαρακτήρες πεδίων - CTRL+F9
Κωδικοί πεδίων - ALT+F9
Εύρεση - CTRL+F
Γραμματοσειρά - CTRL+D ή CTRL+SHIFT+F
Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς - CTRL+SHIFT+P
Εισαγωγή υποσημείωσης - ALT+CTRL+F
Επιστροφή - SHIFT+F5 ή ALT+CTRL+Z
Μετάβαση - CTRL+G ή F5
Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς - CTRL+SHIFT+.
Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς
κατά μία στιγμή - CTRL+]
Προεξοχή πρώτης γραμμής - CTRL+T
Σύνδεση κεφαλίδας και υποσέλιδου -  ALT+SHIFT+R
Βοήθεια - F1
Κρυφό - CTRL+SHIFT+H
Υπερ-σύνδεση - CTRL+K
Προεξοχή - CTRL+M
Πλάγια γραφή - CTRL+I ή CTRL+SHIFT+I
Στοίχιση παραγράφων - CTRL+J
Αριστερή στοίχιση παραγράφων - CTRL+L
Γραμμή κάτω - ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Επέκταση έως μία γραμμή κάτω - SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Γραμμή επάνω -  ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Επέκταση έως μία γραμμή επάνω - SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Πεδίο List Num - ALT+CTRL+L
Κλείδωμα πεδίων - CTRL+3 ή CTRL+F11
Μακροεντολή - ALT+F8
Έλεγχος συγχώνευσης αλληλογραφίας - ALT+SHIFT+K
Επεξεργασία αρχείου προέλευσης δεδομένων
συγχώνευσης αλληλογραφίας - ALT+SHIFT+E
Συγχώνευση αλληλογραφίας σε έγγραφο - ALT+SHIFT+N
Συγχώνευση αλληλογραφίας στον εκτυπωτή - ALT+SHIFT+M
Επισήμανση αποσπάσματος - ALT+SHIFT+I
Επισήμανση καταχώρησης ευρετηρίου - ALT+SHIFT+X
Επισήμανση καταχώρησης πίνακα περιεχομένων - ALT+SHIFT+O
Κατάσταση μενού - F10
Συγχώνευση πεδίων - ALT+SHIFT+F
Άνοιγμα του Microsoft Script Editor - ALT+SHIFT+F11
Πληροφορίες συστήματος της Microsoft - ALT+CTRL+F1
Μετακίνηση κειμένου - F2
Δημιουργία - CTRL+N
Επόμενο κελί - TAB
Επόμενο πεδίο - F11 ή ALT+F1
Επόμενο ορθογραφικό λάθος - ALT+F7
Επόμενο αντικείμενο - ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Επόμενο παράθυρο - CTRL+F6 ή ALT+F6
Κανονική προβολή - ALT+CTRL+N
Κανονικό στυλ - CTRL+SHIFT+N ή ALT+SHIFT+CLEAR (NUM 5)
Άνοιγμα - CTRL+O ή CTRL+F12 ή ALT+CTRL+F2
Άνοιγμα ή κοντινή προβολή παραγράφου - CTRL+0
Άλλο παράθυρο - F6 ή SHIFT+F6
Πλαίσιο - ALT+CTRL+O
Σύμπτυξη επιπέδων διάρθρωσης - ALT+SHIFT+- ή ALT+SHIFT+NUM -
Υποβιβασμός επιπέδων διάρθρωσης - ALT+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Ανάπτυξη επιπέδων διάρθρωσης - ALT+SHIFT+=
Ανάπτυξη επιπέδων διάρθρωσης - ALT+SHIFT+NUM +
Μετακίνηση επιπέδων διάρθρωσης
προς τα κάτω - ALT+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση επιπέδων διάρθρωσης
προς τα επάνω -  ALT+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Προώθηση επιπέδων διάρθρωσης - ALT+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Εμφάνιση πρώτης γραμμής επιπέδων
διάρθρωσης - ALT+SHIFT+L
Αντικατάσταση -  INSERT
Σελίδα - ALT+CTRL+P
Αλλαγή σελίδας - CTRL+ENTER
Προώθηση σελίδας προς τα κάτω - PAGE DOWN
Επέκταση έως μία σελίδα προς τα κάτω - SHIFT+PAGE DOWN
Πεδίο σελίδας - ALT+SHIFT+P
Προώθηση σελίδας προς τα επάνω - PAGE UP
Επέκταση έως μία σελίδα προς τα επάνω - SHIFT+PAGE UP
Μία παράγραφος προς τα κάτω -  CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Επέκταση έως μία παράγραφο προς τα κάτω - CTRL+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Μία παράγραφος προς τα επάνω - CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Επέκταση έως μία παράγραφο προς τα επάνω - CTRL+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Επικόλληση - CTRL+V ή SHIFT+INSERT
Επικόλληση μορφοποίησης - CTRL+SHIFT+V
Προηγούμενο κελί - SHIFT+TAB
Προηγούμενο πεδίο - SHIFT+F11 ή ALT+SHIFT+F1
Προηγούμενο αντικείμενο - ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Προηγούμενο παράθυρο - CTRL+SHIFT+F6 ή ALT+SHIFT+F6
Εκτύπωση - CTRL+P ή CTRL+SHIFT+F12
Προεπισκόπηση εκτύπωσης - CTRL+F2 ή ALT+CTRL+I
Αναθεώρηση -  F7
Ακύρωση αναίρεσης - ALT+SHIFT+BACKSPACE
Ακύρωση αναίρεσης ή επανάληψη -  CTRL+Y ή F4 ή ALT+ENTER
Επανάληψη εύρεσης - SHIFT+F4 ή ALT+CTRL+Y
Αντικατάσταση - CTRL+H
Επαναφορά χαρακτήρα - CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ ή CTRL+SHIFT+Z
Επαναφορά παραγράφου -  CTRL+Q
Εναλλαγή σημαδιών αναθεώρησης - CTRL+SHIFT+E
Μία παράγραφο προς τα αριστερά -  CTRL+R
Αποθήκευση - CTRL+S ή SHIFT+F12 ή ALT+SHIFT+F2
Αποθήκευση ως -  F12
Επιλογή όλων - CTRL+A ή CTRL+CLEAR (NUM 5) ή CTRL+NUM 5
Επιλογή πίνακα - ALT+CLEAR (NUM 5)
Εμφάνιση όλων - CTRL+SHIFT+8
Εμφάνιση όλων των επικεφαλίδων -  ALT+SHIFT+A
Εμφάνιση επικεφαλίδας1 -  ALT+SHIFT+1
Εμφάνιση επικεφαλίδας2 - ALT+SHIFT+2
Εμφάνιση επικεφαλίδας3 - ALT+SHIFT+3
Εμφάνιση επικεφαλίδας4 - ALT+SHIFT+4
Εμφάνιση επικεφαλίδας5 -  ALT+SHIFT+5
Εμφάνιση επικεφαλίδας6 - ALT+SHIFT+6
Εμφάνιση επικεφαλίδας7 - ALT+SHIFT+7
Εμφάνιση επικεφαλίδας8 - ALT+SHIFT+8
Εμφάνιση επικεφαλίδας9 -  ALT+SHIFT+9
Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς - CTRL+SHIFT+,
Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
κατά μία στιγμή -  CTRL+[
Μικρά κεφαλαία - CTRL+SHIFT+K
Διάστημα στην παράγραφο1 - CTRL+1
Διάστημα στην παράγραφο15 - CTRL+5
Διάστημα στην παράγραφο2 - CTRL+2
Συλλέκτης (Spike) - CTRL+SHIFT+F3 ή CTRL+F3
Αρχή στήλης - ALT+PAGE UP
Αρχή στήλης - ALT+SHIFT+PAGE UP
Επέκταση έως την αρχή του εγγράφου - CTRL+SHIFT+HOME
Αρχή εγγράφου - CTRL+HOME
Αρχή γραμμής - HOME
Επέκταση έως την αρχή της γραμμής - SHIFT+HOME
Αρχή γραμμής (σε πίνακα) - ALT+HOME
Αρχή γραμμής (σε πίνακα) - ALT+SHIFT+HOME
Αρχή παραθύρου - ALT+CTRL+PAGE UP
Επέκταση έως την αρχή παραθύρου - ALT+CTRL+SHIFT+PAGE UP
Στυλ - CTRL+SHIFT+S
Δείκτης - CTRL+=
Εκθέτης - CTRL+SHIFT+=
Γραμματοσειρά συμβόλου - CTRL+SHIFT+Q
Θησαυρός - SHIFT+F7
Πεδίο ώρας - ALT+SHIFT+T
Αλλαγή τρόπου εμφάνισης πεδίου - SHIFT+F9
Εναλλαγή κύριων δευτερευόντων εγγράφων - CTRL+
Εργαλείο - SHIFT+F1
Κατάργηση εσοχής -  CTRL+SHIFT+T
Κατάργηση προεξοχής -  CTRL+SHIFT+M
Υπογράμμιση - CTRL+U ή CTRL+SHIFT+U
Αναίρεση εντολής - CTRL+Z ή ALT+BACKSPACE
Αποσύνδεση πεδίων - CTRL+6 ή CTRL+SHIFT+F9
Ξεκλείδωμα πεδίων - CTRL+4 ή CTRL+SHIFT+F11
Ενημέρωση αυτόματης μορφοποίησης - ALT+CTRL+U
Ενημέρωση πεδίων - F9 ή ALT+SHIFT+U
Ενημέρωση αρχείου προέλευσης - CTRL+SHIFT+F7
Κώδικας της VB - ALT+F11
Επιστροφή στο Web - ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Προώθηση στο Web - ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Μία λέξη προς τα αριστερά - CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Επέκταση κατά μία λέξη προς τα αριστερά - CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Μία λέξη προς τα δεξιά - CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Επέκταση κατά μία λέξη προς τα δεξιά -  CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Υπογράμμιση λέξης - CTRL+SHIFT+W