Μετά τη μελέτη σχετικά με το ποσοστό των Αμερικανών που ενημερώνονται από το Facebook, ήρθε η σειρά του Twitter: όπως έδειξε έρευνα που δημοσιεύθηκε χθες από το Pew Research Center, το 8% των Αμερικανών ενημερώνονται από το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο/ εργαλείο microblogging.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, το ποσοστό αυτό αντικατοπτρίζει άτομα που είναι νεαρότερης ηλικίας και υψηλότερης μόρφωσης σε σχέση με το 30% των Αμερικανών που ενημερώνονται μέσω του Facebook. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ, Twitter χρησιμοποιούν το 16% των ενηλίκων πολιτών, κάτι που σημαίνει ότι οι μισοί εξ αυτών ενημερώνονται μέσω αυτού.

Η έρευνα υποδεικνύει αρκετές διαφορές μεταξύ του τρόπου που ενημερώνονται οι χρήστες του Facebook και του Twitter. Στην περίπτωση του Twitter, το 85% των χρηστών διαβάζουν τα νέα τους σε φορητές συσκευές, τη στιγμή που στο Facebook το ποσοστό αυτό είναι 64%.

Επίσης, οι «καταναλωτές νέων» στο Twitter είναι σαφώς νεαρότεροι: το 45% εξ αυτών είναι μεταξύ 18 και 29 ετών (34% για το Facebook) και μόνο το 2% είναι 65 και άνω (7% στο Facebook). Ακόμη, είναι πιο μορφωμένοι σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού και τους χρήστες του Facebook: το 40% διαθέτουν πτυχίο (29% για τον συνολικό πληθυσμό και 30% για τους «καταναλωτές νέων» του Facebook).

Σε ξεχωριστή ανάλυση των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τις χρονικές περιόδους στις οποίες εκτυλίσσονται γεγονότα ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος διαπιστώθηκε ότι η διάδοση σχετικών πληροφοριών ενώ ένα γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη αποτελεί βασική λειτουργία του Twitter. Επίσης, μια συζήτηση στο κοινωνικό δίκτυο σχετικά με ένα σημαντικό θέμα επικαιρότητας μπορεί να παρουσιάσει μεγάλες μεταβολές και να εξελιχθεί, τόσο από πλευράς συναισθηματικής έντασης, όσο και από πλευράς θεματολογίας.

Παρόλα αυτά, δεν θεωρείται ότι η «κοινή γνώμη» στο Twitter είναι αξιόπιστη ως αντικατοπτρισμός της «πραγματικής» κοινής γνώμης, ακόμη και αν σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο.  

TAGS