Η εταιρεία GFI software παρουσιάζει τις 10 κορυφαίες απειλές που εμφανίστηκαν κατά τον Φεβρουάριο 2011, όπως ανιχνεύθηκαν από διάφορες εφαρμογές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η τάση που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2010 συνεχίζεται με κορυφαία ορισμένα Trojan horses τα οποία για ακόμη μια φορά πρωταγωνιστούν.

Βάσει της GFI software, σας παρουσιάζουμε τις 10 κορυφαίες απειλές για τον Φεβρουάριο:

1. Trojan.Win32.Generic!BT Trojan 22.97%

2. Trojan-Spy.Win32.Zbot.gen Trojan 3.46%

3. Trojan.Win32.Generic.pak!cobra Trojan 2.89%

4. Zugo LTD (v) Adware 2.52%

5. Fraudtool.Win32.Securityshield.ek!c (v) Trojan 2.00%

6. Trojan.Win32.Generic!SB.0 Trojan 1.72%

7. INF.Autorun (v) Trojan 1.66%

8. Worm.Win32.Downad.Gen (v) Worm 1.48%

9. Pinball Corporation (v) Adware 1.19%

10. Exploit.PDF-JS.Gen (v) PDF exploit 0.83%