Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (MIS), διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: “MobileApplications”,.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 και ώρες 18:30–20:30, στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Θα γίνει μια εισαγωγή στα MobileApplications και στο πώς μπορεί κάποιος με απλά βήματα να δημιουργήσει την δική του εφαρμογή. 

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι τεχνολογίες και οι υποδομές με βάση τις οποίες αναπτύσσονται και λειτουργούν τα MobileApplications, ενώ θα συζητηθούν οι προκλήσεις, τα προβλήματα αλλά και οι προοπτικές που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες εφαρμογές.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες, μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, ερευνητές, ιδιώτες-επαγγελματίες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει μια πρώτη γνωριμία-επαφή με ένα ραγδαίως αναπτυσσόμενο αντικείμενο.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.