Το Final Fantasy 6 είναι διαθέσιμο στο Google Play. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προμηθευτείτε στον κλασσικό SNES τίτλο από το συγκεκριμένο ψηφιακό κατάστημα από τώρα.

Η Square Enix φρόντισε να προβεί στις απαραίτητες επεξεργασίες του οπτικού τομέα, ο οποίος δείχνει –προφανώς– καλύτερος. Κανένας λόγος για ημερομηνία διάθεσης στο App Store.

TAGS