Μετά τις ειδήσεις ότι Microsoft και ΕΑ πληρώνουν gamers χρήστες του YouTube που θα προωθήσουν τα προϊόντα τους, υπήρξαν ποικίλης ύλης σχόλια για το αν οι συγκεκριμένες κινήσεις είναι θεμιτές ή όχι.

Αντιπρόσωπος της επιτροπής εμπορίου (FTC) και συγκεκριμένα η Betsy Lordan δήλωσε πως καμπάνιες τέτοιου τύπου είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς, αρκεί να φαίνεται ξεκάθαρα ότι μιλάμε για διαφημιστικό υλικό, για το οποίο ο δημιουργός έχει πληρωθεί.

Στην περίπτωση που οι κανονισμοί δεν ακολουθούνται, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Παρόλα αυτά, η δράση της FTC είναι να ερευνήσει την κατάσταση για την διαπίστωση πιθανής παράβασης νόμων.

TAGS