Οι φορητές συσκευές πλέον έχουν κατακτήσει την αγορά. Με κορυφαία τα smartphones, οι εταιρείες παρέχουν όλο και πιο εξελιγμένες συσκευές όσον αφορά τόσο την ταχύτητα διαχείρισης όσο και την ποικιλία των παρεχόμενων προγραμμάτων και εφαρμογών.

Τα smartphones έχουν αλλάξει ολοκληρωτικά την έννοια της φορητότητας παρέχοντας πλέον σχεδόν ότι ακριβώς και ένας σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Πραγματοποιώντας λοιπόν τις περισσότερες online κινήσεις μας μέσω των smartphones δεν είναι λίγοι οι κίνδυνοι οι οποίοι καραδοκούν από κακόβουλους χρήστες.

Για τον λόγο αυτό, πριν από οποιαδήποτε διαδικτυακή σας κίνηση θα πρέπει να έχετε ασφαλίσει πλήρως τα δεδομένα και τις πληροφορίες που διαχειρίζεστε μέσω των smartphones.

Παρακάτω σας παραθέτουμε ορισμένα “tips” τα οποία θα πρέπει πάντοτε να εφαρμόζετε πριν από οποιαδήποτε διαδικτυακή κίνηση:

•    Έχετε πάντοτε πλήρως αναβαθμισμένο το λογισμικό της συσκευής σας

•    Μην εμπιστεύεστε τα δημόσια Wi-Fi δίκτυα

•    Χρησιμοποιείτε πάντοτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης

•    Χρησιμοποιείται πάντοτε κρυπτογράφηση

•    Χρησιμοποιείτε πάντοτε ενημερωμένο Antivirus

•    Αποφεύγετε να ανοίγετε e-mail και SMS από άγνωστους σε εσάς αποστολείς

Βεβαίως δεν αρκεί μόνο να έχετε προγράμματα και εφαρμογές ασφάλειας αλλά θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με οτιδήποτε σας φαίνεται ύποπτο.