Αφορμή για αυτό το ερώτημα στάθηκε μια έκθεση που δημοσιεύτηκε στο New Jersey από τις δικαστικές αρχές, για μία υπόθεση του 2008-2009.

Η υπόθεση αφορούσε μήνυση εναντίον της πολιτείας του New Jersey για ελλιπή μέτρα προστασίας των μηχανημάτων που χρησιμοποιούσαν για τις εκλογές.

Τα μέτρα ασφάλειας που χρησιμοποιούσαν ήταν ουσιαστικά μία κολλητική ταινία, η οποία θα μπορούσε να φανερώσει εάν τα εξαρτήματα των εκλογικών μηχανισμών είχαν παραβιαστεί. Φυσικά τα μέτρα αυτά θεωρήθηκαν ανεπαρκή και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω ταινίες για να σφραγίσουν τα μηχανήματα. Και αυτά όμως δεν επαρκούσαν όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι αρμόδιοι.

Αυτό το περιστατικό δηλώνει πόσο ευάλωτα παραμένουν τα συστήματα που διαχειρίζονται τις ψήφους σε εξωτερικές, αλλά και σε εσωτερικές απειλές. Οι ειδικοί ασφάλειας επισημαίνουν ότι τα μηχανήματα αυτά είναι πολύ ευάλωτα και μπορεί να τα εκμεταλλευτεί κάποιος είτε με τη χρήση κακόβουλου λογισμικού είτε χρησιμοποιώντας ειδικές συσκευές. Η μόνη προστασία αυτών των μηχανημάτων προς το παρόν είναι η φυσική τους τοποθεσία, αλλά σκεφτείτε ότι πολλά από αυτά παραμένουν εκτεθειμένα και μετά τις εκλογές στο κοινό, αλλά και σε υπαλλήλους που μπορεί να τα εκμεταλλευτούν κακόβουλα για επόμενες εκλογές.

Μην σας φανεί παράξενο εάν στο μέλλον κάποιος αλλοιώσει τα αποτελέσματα των εκλογών, την ίδια στιγμή που για τη διεξαγωγή και προώθηση τους απαιτούνται υπέρογκα ποσά.