Το Facebook για ακόμα μία φορά αλλάζει τον αλγόριθμό του, EdgeRank, μέσω του οποίου φιλτράρει και επιλέγει το περιεχόμενο που θα εμφανίσει στα μέλη του.

Η νέα αλλαγή αφορά κυρίως τους διαχειριστές σελίδων, μιας και το Facebook φαίνεται να δίνει σημασία στα posts από Pages που περιέχουν κάποιο brand και αυτά θα εμφανίζονται πλέον πιο συχνά στο Timeline των χρηστών.

Αν δηλαδή σε κάποιο post σελίδας γίνει tag κάποιο brand, τότε το συγκεκριμένο post θα εμφανιστεί στο Timeline και των φίλων της σελίδας αλλά και στο Timeline των φίλων του brand.

Επειδή πολλά brands (celebrities, εταιρίες κ.λπ.) μπορεί να έχουν χιλιάδες ή και εκατομμύρια φίλους, είναι φανερό ότι ένα post μπορεί πλέον να αποκτήσει μεγάλη δυναμική.

TAGS