Το φρεσκοανακοινωμένο Samsung Galaxy S5 βγαίνει 11 Απριλίου και η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πρώτες 150 χώρες που θα το υποδεχθούν.

Αν και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση ή πληροφόρηση για την τιμή του Galaxy S5 στην Ελλάδα, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι θα είναι ίδια με αυτή του Galaxy S4 όταν πρωτοκυκλοφόρησε, δηλαδή 749 (16GB).