Διαθέσιμη από τις 19/3 είναι η έκδοση 28 του Firefox για Mac, Windows και Linux φέρνοντας ορισμένες νέες λειτουργίες, βελτιώσεις στην ασφάλεια καθώς και διορθώσεις προηγούμενων προβλημάτων.

Συγκεκριμένα, ενσωματώθηκε το video decoding για το πρότυπο VP9, οριζόντιος έλεγχος της έντασης για HTML5 ήχο/βίντεο και υποστήριξη για το Opus στο WebM. 

Ειδικότερα για Mac, υποστηρίζεται πλέον κανονικά το Notification Center για ειδοποιήσεις web.

TAGS