Η Microsoft ανακοίνωσε ότι πρόκειται να φέρει μία Outlook Web App (OWA) στο λειτουργικό σύστημα Android,ευθυγραμμιζόμενη με τα λειτουργικά iOS και Windows Phone, τα οποία ήδη διαθέτουν σχετικές εφαρμογές.

Αν και οι συσκευές με λειτουργικό Android μπορούν να διαχειριστούν λογαριασμούς e-mail που βασίζονται στο Exchange, συχνά δεν υπάρχει υποστήριξη όλων των πρόσφατων χαρακτηριστικών. Αυτό το πρόβλημα φαίνεται να λύνεται με την ανακοίνωση του Outlook Web App για Android.

Η Microsoft προσέφερε ήδη το Outlook.com για Android, ωστόσο το Outlook Web App θα είναι η ολοκληρωμένη cloud εκδοχή της desktop εφαρμογής Office Outlook. Έτσι, μέσω του OWA θα είναι εφικτή στους χρήστες η χρήση της υπηρεσίας cloud Office 365, ακόμη και μέσα από Android συσκευές.

Μέσω του Outlook Web App θα είναι εφικτή η πρόσβαση σε εσωτερικά e-mail εταιρειών, ημερολόγια, επαφές και αρχεία εγγράφων. Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική καθώς η χρήση της εφαρμογής θα επιτρέψει σε επαγγελματίες να χρησιμοποιούν το προσωπικό τους smartphone για επαγγελματικές επαφές, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν κάποια δεύτερη εταιρική συσκευή.

TAGS