Διαθέσιμη έγινε η έκδοση 7.0.3 του Safari για το OS X Mavericks με αρκετές βελτιώσεις στη σταθερότητα, συμβατότητα και ασφάλεια της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τα εξής:

Επιδιόρθωση ζητήματος που μπορούσε να προκαλέσει τη φόρτωση ιστοσελίδας ή την αποστολή όρου αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης και διεύθυνσης προτού πατηθεί το πλήκτρο Return

Βελτίωση της συμβατότητας αυτοσυμπλήρωσης πιστωτικών καρτών σε ιστότοπους

Επιδιόρθωση ζητήματος που μπορούσε να αποκλείσει τη λήψη γνωστοποιήσεων ώθησης (push) από ιστότοπους

Δυνατότητα προτίμησης για την απενεργοποίηση προτροπών για γνωστοποιήσεις ώθησης (push) από ιστότοπους

Υποστήριξη για ιστοσελίδες με γενικούς τομείς ανωτάτου επιπέδου

Ενίσχυση τoυ sandbox του Safari

Επιδιόρθωση ζητημάτων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αναγνωρίστηκαν σε πρόσφατους διαγωνισμούς ασφαλείας.