Η 8η έκθεση τεχνολογίας των σύγχρονων υπολογιστών και της πληροφορικής «Cisco Expo» πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι.

Η τεχνολογική αυτή έκθεση δίνει έμφαση στην παρουσίαση σύγχρονων τεχνολογιών, που διευκολύνουν την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματιών, φορέων και οργανισμών, μέσω της δημιουργίας πρόσθετης αξίας, αλλά και της βελτίωσης του περιβάλλοντος των εργασιακών σχέσεων.

Στο περιθώριο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν 24 παρουσιάσεις, παρουσιάζοντας τις τελευταίας τεχνολογικές εξελίξεις στα θέματα που σχετίζονται με τη βελτίωση της επικοινωνίας, αλλά και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, αποτελεί τον «ακρογωνιαίο λίθο» στην αναπτυξιακή πολιτική που επιδιώκει να εφαρμόσει η ρουμανική κυβέρνηση, προκειμένου να δημιουργήσει οικονομική ανάπτυξη, αλλά και ανταπεξέλθει με επιτυχία στις δανειοδοτικές υποχρεώσεις της, έναντι του ΔΝΤ.