Το τμήμα Microsoft Research συνεχίζει να πειραματίζεται με την τεχνολογία αναγνώρισης χειρονομιών (τύπου Kinect) και παρουσιάζει ένα πρωτότυπο μηχανικό πληκτρολόγιο που επιτρέπει στον χρήστη να “γράφει στον αέρα” και να διαχειρίζεται τις εφαρμογές (π.χ. scrolling, web surfing) με χειρονομίες.