Το Hold2Speak είναι ένα νέο jailbreak tweak που αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως μια ιδέα μπορεί εύκολα να γίνει κάτι πολύ χρηστικό στην jailbreak σκηνή. 

Το Hold2Speak επιτρέπει λοιπόν στους χρήστες να μεταφέρουν εισερχόμενες κλήσεις του απευθείας σε ανοιχτή ακρόαση, απλά κρατώντας πατημένο το κουμπί αποδοχής της εκάστοτε κλήσης.